English

TR2011/0327.21-05-01-001
HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARININ
NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM

BLOG

Draft Art 5 reports

The Characterization report under Art 5 of the DMA serves to identify gaps of data, the main pressures and to prioritise key issues for water management. Consequently, comprehensive monitoring programmes must be prepared and implemented to fill information gaps and establish the environmental status of the water bodies. The Characterization takes into account the water uses, pressures and their environmental impacts on waters, making an initial identification of the water bodies that are eith

Ayrıntılar

Groundwater Works

Groundwater Bodies Delineation And First Characterisation Groundwater bodies’ (GWB) delineation was carried on both in the basis of the “Common Implementation Strategy (CIS) for the Water Framework Directive (2000/60/CE), Guidance document No 2” and the knowledge acquired during the developing of the Spanish River Basin Management Plans (RBMP). Due to the large tradition and experience on hydrogeological issues in Turkey, delineation and first characterization processes w

Ayrıntılar

The economic analysis

The economic analysis constitutes a decision support tool for integrated water resource management. It pursues to incorporate systematically economic considerations into water planning (efficient water use, polluters pay principle and adequate contribution of the users to the cost of the water services) and it seeks to make economic development compatible with the improvement and protection of water resources. Water economics provides information for public participation and consultation and ass

Ayrıntılar

Training workshop on modelling

September, 2016-. On 20th – 23rd September 2016 the project Consortium provided a training workshop on modelling. There were presentations, case studies and round-table discussions about concepts related with modelling process. Water resources planning and management requires methodologies and tools that support systematic and multidisciplinary assessments, and thus help decision makers to understand and evaluate alternative measures and consequences of decisions on water allocatio

Ayrıntılar

Status Classification Working Session for Ground Waters

6th October, 2016.- After carrying out the workshop on the status assessment for surface waters, the workshop on the status assessment for ground waters was held on 29 and 30 September with the main aim of showing the legal framework within the WFD besides presenting the specific methodology proposed in the methodological documents with regards to the quantitative and chemical status assessment in groundwater bodies. In addition to the people in charge of water management, important

Ayrıntılar

Yerüstü Su Kütlelerinde Durum Sınıflandırmasına ilişkin Çalışma Oturumu

Normalde iki günlük bir süreç, sınıflandırma konusunda karar vermek için uzun gibi gelebilir. Ancak; su kütlelerinin kimyasal, hidromorfolojik, biyolojik ve ekolojik sınıflandırması söz konusu olunca durumlar biraz daha karmaşık hale gelebiliyor. Ama yine de, RIBAMAP tarafından 26-27 Eylül tarihlerinde Ankara’daki Holiday-Inn Oteli’nde gerçekleştirilen Yerüstü Su Kütlelerinde Durum Sınıflandırması Çalıştayı&r

Ayrıntılar

Kıyı sularında izleme faaliyetleri

Eylül, 2016.- Kıyı sularındaki izleme kampanyası 23 Ağustos tarihinde Susurluk Havzası’nda başladı. Sonraki günlerde örnekleme yapan ekip olarak; kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite unsurlarını analiz etmek amacıyla izleme noktalarına örnek almaya gittik. Susurluk Havzası’ndaki Arapçiftliği lagününde örnekleme yaparken içerisinde bol miktarda vejetasyon, balık, balıkçıl, flamingo ve bir kara leylek gördüğ&

Ayrıntılar

Yeraltı suyunda baskı etki analizi konulu eğitim çalıştayı

Nisan, 2016-. Yerüstü suları konulu eğitim çalıştayının ardından 18 – 21 Nisan tarihleri arasında yeraltı suları konusunda baskıları, etkileri ve Su Çerçeve Direktifi’nin yeraltı su kütleleri için belirlediği çevresel hedefleri karşılayamama risklerinin belirlenmesinde kullanılan spesifik yöntemi ortaya koymayı temel olarak hedefleyen bir eğitim çalıştayı gerçekleştirildi. Bu çalıştaya su yönetimi oto

Ayrıntılar

Su Kullanımının Ekonomik Karakterizasyonu Konulu Eğitim Çalıştayı

Mayıs , 2016-. 2 – 5 Mayıs 2016 tarihleri arasında Proje Konsorsiyumu tarafından su kullanımının ekonomik karakterizasyonu konulu bir eğitim çalıştayı düzenlendi. İspanya ve Hollanda’dan gelen uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen bu çalıştayda ekonomik analiz kavramları hususunda sunumlar, panel oturumları ve yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirildi. Su Çerçeve Direktifi (SÇD), yeraltı ve yerüstü

Ayrıntılar

Yerüstü Sularındaki Baskı-Etki Analizi Konulu Eğitim Çalıştayı

Nisan, 2016-. 11 – 15 Nisan 2016 tarihlerinde proje Konsorsiyumu yerüstü sularında Baskı Etki analizi konulu bir eğitim çalıştayı gerçekleştirdi. Bu çalıştayda yerüstü su kütlelerinde Baskı Etki analizi, sebep-baskı-durum-etki-risk-önlem arasındaki ilişki, farklı AB ülkelerinde Baskı Etki analizi deneyimleri, Baskı Etki analizindeki yöntem hakkında sunumlar, panel oturumları ve yuvarlak masa toplantıları bir çok prati

Ayrıntılar

Sınır aşan su yönetimi konulu eğitim

Mart, 2016-. Birleşmiş Milletler’e göre dünya nüfusunun yaklaşık %40’ı iki ya da daha fazla ülkeden geçen nehir havzalarında yaşamaktadır. Sınır aşan sular; mansap ülkeleri etkileyen memba kirliliği, memba ülkelerinin yönetim zafiyetinden kaynaklanan taşkınlar vb. konulardan dolayı ülkeler arasında çatışmalara sebep olabilmektedir. Diğer yandan, sınır aşan sular, sınır ötesi işbirliği oluşturma konusunda da bir fırsat su

Ayrıntılar

Yeraltı suyu: önemli fakat gözle görünmeyen bir kaynak

Öncüler Türkiye’de iş başında Aralık, 2015-. Yeraltı suyu, toprağın içinde ve yerin altındaki kırık kayalarda bulunan sudur. Aynı zamanda bütün hidrolojik döngünün de bir parçasıdır. Infiltrasyon denilen bir süreçte yağmurla birlikte toprağa sızarak yer altına karışır. İçerisinden kullanım amaçlı suyumuzun çekilebildiği ve yeraltı suyunu tutan toprak ve/veya kaya kesitlerine (kayalıklı sünge

Ayrıntılar

RIBAMAP (Nehir Havza Yönetimi Planları) için umut verici bir başlangıç

Temmuz, 2015-. RIBAMAP. Ne anlama gelmektedir? Yeni bir müzik grubu, yeni bir içecek ya da uzak bir ülkedeki bir şehir mi? Ya da coğrafi haritalar hazırlamakta uzman, google haritalar ile aşık atacak bir rakip firmanın adı mı? Bu dediklerimiz İngilizcede harita anlamına gelen ‘map’ kelimesi RIBAMAP içinde yer aldığı için mantıklı gelebilir. Ama malesef bu saydıklarımızdan hiçbiri değil RIBAMAP. RIBAMAP, Türkiye’de nehir havza y

Ayrıntılar

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnız Tragsatec liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.