English

TR2011/0327.21-05-01-001
HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARININ
NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM

Sınır aşan su yönetimi konulu eğitim

Mart, 2016-. Birleşmiş Milletler’e göre dünya nüfusunun yaklaşık %40’ı iki ya da daha fazla ülkeden geçen nehir havzalarında yaşamaktadır. Sınır aşan sular; mansap ülkeleri etkileyen memba kirliliği, memba ülkelerinin yönetim zafiyetinden kaynaklanan taşkınlar vb. konulardan dolayı ülkeler arasında çatışmalara sebep olabilmektedir. Diğer yandan, sınır aşan sular, sınır ötesi işbirliği oluşturma konusunda da bir fırsat sunabilir.

Türkiye’nin sınır aşan pek çok su kütlesi bulunmakta ve bunlardan bir tanesi de Meriç-Ergene Nehir Havzası’dır. Bu havzada kıyıdaş olan ülkeler Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dır. Bunun yanı sıra, “Nehir Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havzası Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi” projesi, Meriç-Ergene Nehir Havzası’nın Türk tarafı için Su Çerçeve Direktifi kapsamında nehir havzası yönetim planını ortaya koyacaktır.

24 – 26 Şubat 2016 tarihinde Proje Konsorsiyumu tarafından sınır aşan su yönetimi konusunda başarılı bir eğitim gerçekleştirildi. BM Su Sözleşmesi (Helsinki Sözleşmesi), Uluslararası Ren Nehri’ni Koruma Komisyonu ve Uluslararası Tuna Nehri’ni Koruma Komisyonu üzerine sunumlar ve etkili tartışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca; sunumlar, etkileşimli soru-cevaplarla İspanya ve Portekiz’in sınır aşan su yönetimi konusunda katılımcılar uygulamalı bir deneyim elde etmiş oldu. Bu faaliyet çerçevesinde İspanya, Portekiz ve Hollanda’dan gelen uzmanlar sunum gerçekleştirdi.

Bu eğitim, ileride Türkiye açısından sınır aşan su yönetimi konusunda çok faydalı olacak pek çok içerik ve konu bilgilerini Türk katılımcılara aktarmada konusunda iyi bir fırsat sundu.

Henk Sterk

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnız Tragsatec liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.