English

TR2011/0327.21-05-01-001
HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARININ
NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM

Su Kullanımının Ekonomik Karakterizasyonu Konulu Eğitim Çalıştayı

Mayıs , 2016-. 2 – 5 Mayıs 2016 tarihleri arasında Proje Konsorsiyumu tarafından su kullanımının ekonomik karakterizasyonu konulu bir eğitim çalıştayı düzenlendi. İspanya ve Hollanda’dan gelen uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen bu çalıştayda ekonomik analiz kavramları hususunda sunumlar, panel oturumları ve yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirildi.

Su Çerçeve Direktifi (SÇD), yeraltı ve yerüstü sularını, üzerinde yaşayan ekosistemlerle birlikte doğal coğrafi ve hidrolojik birimleri izleyerek korumayı hedeflemektedir. Bu anlamda, ekonomik analiz konusu bütüncül bir su kaynağı yönetim sistemi oluştururken karar alma konusunda yardımcı bir araç niteliğindedir; bunu da sistematik olarak ekonomik hususları, su planlamasına dahil etme amacıyla yeterli veri sağlanmasını takip etmekte ve ekonomik kalkınmanın su kaynaklarının iyileştirilmesi ve korunmasıyla uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışarak ortaya koymaya çalışmaktadır.

Karakterizasyon çalışması olarak da bilinen Direktif’in Madde 5 raporunun hazırlanması, SÇD uyarınca nehir havza yönetim planlamasının ilk ayağını oluşturmaktadır. Ekonomik analiz açısından ise aşağıdaki üç temel görevin yerine getirilmesi gerekmektedir:

1) Suyun öneminin nehir havzalarının sosyo-ekonomik varlığı açısından değerlemesi,

2) Temel durum senaryosunun, diğer bir deyişle su kullanımındaki trendlerin ortaya konması

3) Maliyetin karşılanması konusunda mevcut seviyelerin değerlendirmesi, dolayısıyla verimli su kullanımı, maliyetin karşılanması, kirleten öder ve su hizmetlerinin maliyetine kullanıcıların yeterli seviyede katkıda bulunması gibi prensipler ile uyumluluğu değerlendirmek amacıyla yeterli kanıt ortaya konması

Çalıştayda son derece etkileşimli bir tartışma ortamı yaratılmış olup tartışılan belli başlı konular şunlardır:

- Su Çerçeve Direktifi’nde ekonomik analizin rolü nedir?

- AB süreçlerindeki son gelişmeler nelerdir?

- Tarımsal ürünlerin ana yönelimi nedir?

- Kentsel gelişimde ana trendleri hangi politikalar etkileyecektir?

- Kentsel alanlarda fiyatlandırma konusunda kilit kaygılar nelerdir?


María del Tránsito Sánchez
José Carlos Tomico

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnız Tragsatec liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.