English

TR2011/0327.21-05-01-001
HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARININ
NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM

Yerüstü Su Kütlelerinde Durum Sınıflandırmasına ilişkin Çalışma Oturumu

Normalde iki günlük bir süreç, sınıflandırma konusunda karar vermek için uzun gibi gelebilir. Ancak; su kütlelerinin kimyasal, hidromorfolojik, biyolojik ve ekolojik sınıflandırması söz konusu olunca durumlar biraz daha karmaşık hale gelebiliyor.

Ama yine de, RIBAMAP tarafından 26-27 Eylül tarihlerinde Ankara’daki Holiday-Inn Oteli’nde gerçekleştirilen Yerüstü Su Kütlelerinde Durum Sınıflandırması Çalıştayı’nda her iki gün de bu çalışmaya değdi. Bir AB Direktifi için yapılan pek çok çalıştayın aksine, Prof. Dr. Sedat Vahdet Yerli ve Dr. Cüneyt Nadir Solak, Prof. Dr. Ersin Kıvrak gibi Türkiye’deki üniversitelerden gelen birçok Türk uzman, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İzleme Dairesi’nden gelen Müge Erkan Aydar bu çalıştaya katılım gerçekleştirip şu ana kadar bu kapsamda yapılan projelerle ilgili ve su kütlelerinde durum sınıflandırmasına ilişkin Su Çerçeve Direktifi’ne akademik bir bakış açısının nasıl olduğuna dair sunumlar gerçekleştirdi. İspanya, Portekiz ve Yunanistan’dan gelen uzmanlarla birlikte Türk uzmanlar da bu hususta hem ülke içinde hem de uluslararası anlamda yapılan çalışmalara ilişkin tecrübe kazanılması, günümüze kadar yaşanan gelişmeleri ve gelecekte bizi bekleyen sorunların aktarılması adına eşsiz bir fırsata sahip oldu. Katılımcılar aynı zamanda, 2015 yılında sona eren Büyük Menderes projesinden elde edilen bazı orijinal makro-omurgasız verileriyle bir vaka çalışmasında yer alarak “sınıflandırma konusunda yaparak öğrenme” imkanı elde etmiş oldu. Özellikle balık, makro-omurgasızlar, konsantrasyon limitleri, endeksler, sınıf sınır değerlerin; yüksek ya da iyi, orta, zayıf ya da kötü olmak üzere sınıflandırmak amacıyla rakamlar şeklinde hesaplanması aşamasında katılımcılar için çok faydalı bir çalıştaydı.

Yorgos CHATZINIKOLAOU

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnız Tragsatec liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.