English

TR2011/0327.21-05-01-001
HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARININ
NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM

PROJE SUNUMU

PROJE SUNUMU

Türkiye’de Su Durumu

Türkiye su kaynakları açısından zengin bir ülke değildir ve 2030 yılı itibariyle su stresi yaşayacak ülkelerden biri olması beklenmektedir. Türkiye topraklarının büyük bir çoğunluğu yarı-kurak bir bölgede bulunmakta ve yağış yılda beş-altı ay ile sınırlı kalmaktadır. Sadece Karadeniz’in kıyı bölgeleri gibi bazı alanlar yeterli yağış almaktadır. Türkiye, su kaynaklarının, özellikle de su kalitesinin etkili yönetilmesinin büyük bir önem arz ettiğinin farkındadır. Su kalitesi, küresel ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda, artan nüfustan, tarım faaliyetlerinden, hızlı kentleşmeden ve hem günümüzde var olan hem de gelecekte ortaya çıkacak olan su ihtiyaçlarından etkilenmektedir. Su kalitesinin bozulması ekolojinin yanı sıra içme suyu, tarım, sanayi, turizm gibi diğer tüm su kullanımlarını da etkileyebilir.

Nehir Havzası Yönetimi

Hem Avrupa Birliği hem de Türkiye su kaynaklarının havza bazında yönetilmesi yaklaşımını benimsemektedir. AB Su Çerçeve Direktifi’nin de temeli olan havza bazında yönetim, su kaynaklarının korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını mümkün kılmaktadır.

Nehir Havzası Yönetim Planları (NHYP)

Son yıllarda Türkiye nehir havzalarının yönetiminde büyük adımlar atmış ve Havza Koruma Eylem Planları başarıyla tamamlanmıştır. Artık bu planlar AB’ye uygun nehir havzası yönetim planlarına dönüştürülmeye başlanacaktır. Bu amaçla Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen “Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havzası Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi” başlatılmıştır. Söz konusu Projenin faydalanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır. Anılan Proje üç İspanyol ve bir Türk şirketinden oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülecektir.

Bu konsorsiyum Susurluk, Konya, Büyük Menderes ve Meriç-Ergene Havzaları için Avrupa Birliği’nin Su Çerçeve Direktifi’ne tamamen uygun Nehir Havzası Yönetim Planlarını hazırlayacaktır. Konsorsiyum bu planlar kapsamında dört havzadaki tüm yüzey ve yeraltı suyu kütlelerinde “iyi su durumu”nu sağlayacak bir yol haritası sunacaktır. Nehir Havzası Yönetim Planları 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Avrupa’dan ve Türkiye’den Şirketlerin Oluşturduğu Konsorsiyum

TRAGSATEC, liderliğinde, INITEC INFRAESTRUCTURAS ve SU-YAPI’dan oluşan konsorsiyum nehir havzası yönetim planlarını hazırlama konusundaki tüm gereklilikleri karşılamaktadır. Konsorsiyumun tüm üyeleri bu görevi başarıyla tamamlamak için ihtiyaç duyulan deneyime ve bilgi birikimine sahiptir. Konsorsiyum Türkiye’den, İspanya’dan ve diğer ülkelerden akademisyenler ve şirketler tarafından desteklenecektir.

Projenin Süresi ve Yeri

Proje Aralık 2014’te başlamış olup Aralık 2017’de bitirilmesi planlanmaktadır. Proje, Ankara ve havzalardaki illerde yürütülecektir. 

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnız Tragsatec liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.